Praktische informatie

Algemeen Gegevensbeheer Zorgverleners

Algemeen Gegevens Beheer Zorgverleners (AGB-Zorgverleners) is een register waarin gegevens van zorgverleners in Nederland worden vastgelegd. Deze gegevens zijn voorzien van een unieke codering, de AGB-code.

 AGB-code voor de therapeut is 90-050006 en van de praktijk 90058384

Klachtenregeling

Met grote zorgvuldigheid zal de therapeut uw hulpvraag willen honoreren. Toch kunnen er misverstanden ontstaan of gevoelens van onvrede over de behandeling of bejegening zijn. Openheid over ontevredenheid of klachten biedt de mogelijkheid om de zorg te verbeteren en recht te doen aan het belang van therapeut en cliënt.

De behandeling van een klacht is gericht op het bereiken van een oplossing. De therapeut is altijd verplicht om eerst samen met de cliënt de klacht zorgvuldig te onderzoeken.

Waarmee dient u rekening houden bij het indienen van een klacht? Klachtenbehandeling is voor u kosteloos; reiskosten, kosten voor bijstand en andere kosten komen voor uw eigen rekening; de gehele afwikkeling van de procedure kan meerdere maanden in beslag nemen.

Wanneer u onvoldoende gehoor vindt, kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris, die de functie heeft van vertrouwenspersoon. Kijkt u voor meer informatie over de klachtenregeling op de website van het LVNT. Alle leden van het LVNT zijn via de overkoepelende organisatie het Complementaire BeweegZorg Register (CBZR), geabonneerd op de onafhankelijke klachtenfunctionaris en klachtencommissie van Quasir, en geabonneerd op de onafhankelijke Geschilleninstantie Zorggeschil.

Ik ben aangesloten bij:

 LVNT , Landelijke Vereniging Natuurgeneeskundig Therapeuten R0193
 RBCZ , Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg Licentienummer 210316R
 TZC   , Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg
  BIG    geregistreerd 49033114804                

Hoeveel u vergoed krijgt kunt u nakijken op https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/craniosacraal-therapie